Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Подготвителен курс за седмокласници

Подготвителният курс за седмокласници, желаещи да кандидатстват в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД, ще се проведе през периода 02. - 04.02.2019 г., като ще обхваща предметите български език, английски език и математика.

Формулярът за регистрация за участие в курса - поместен по-долу, можете да попълните  в колежа или да изпратите по електронен път на имейл

 info@ac-arcus.com.

Таксата за курса - в размер на 210 лв., може да бъде платена в брой  в колежа при записването или по банкова сметка.

Банковата сметка на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

Срокът за записване за курса е 31 януари 2019 г.

За повече информация: тел 062 61 99 59,

В. Николова


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Поредно златно отличие за Ашот Погосян
На 15.12.2018 г. в гр. София се проведе турнирът по свободна борба в памет на Янчо Патриков. В залата на комплекс „Диана“ в гр. София ...

Коледен благотворителен бал 2018
На 20.12.2018 г. се състоя Коледният благотворителен бал на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД – кулминацията на празничната програма н ...

Коледно тържество в Дома за стари хора
Представители на Доброволческия клуб „Вяра и Любов“ се включиха в коледното тържество на Дома за стари хора “Венета Ботева&ldquo ...

Коледни подаръци за учениците от VІІІг клас
Учениците от първата професионална паралелка в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД получиха специални коледни подаръци, предоставени от ръково ...

Една история за добротворчеството
На 17.12.2018 г. в аулата на колежа бе представена коледна пиеса на английски език. Ученици от VІІІ и ІХ клас се превъплътиха в образите на любими ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Mariya Drandeva, 9a

The romantic struggles of Arthur the ghost Summary:   Arthur Mortus the Magnificent was a king who had lived a lecherous life, which has, unfortunately for him, ended. He is now stuck in t ...

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ
Мариел Тонкова, Хб клас

13 май 2245, Бусан – Нервен ли си? – Джимин се обърна и намери подгизналата фигура на Хосеок. Неговият най-добър приятел и единствено семейство стоеше на прага на апартамента и създав ...