Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Приемен изпит за седмокласници

Дати за провеждане:

- 01.04.2019 г. - модул "Английски език";

- 02.04.2019 г. - модул "Български език";

- 03.04.2019 г. - модул "Математика".

На посочените дати кандидатите трябва да се явят в 8.45 ч. и да носят документ за самоличност - бележник, лична карта или ученическа карта.

Таксата за изпита в размер от 60 лв. (общо за трите модула) може да бъде внесена в момента на записването при административния секретар или преведена по банков път на следната сметка:

ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

Записването за участие в приемния изпит може да стане на място в колежа или на имейл: info@ac-arcus.com. Формуляр за записване можете да изтеглите тук. В него отбележете две желания за предпочитан профил. При записването е необходимо да се представи копие от бележника на ученика – 1-ва страница и страница със срочните оценки.

Записване: от 05.03. до 28.03.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. при административния секретар В. Николова, телефон: 062/619959.


Предстоящи родителски срещи

- на 12.04.2019 г., от 15.00 до 19.00 ч. - за VІІІ, ХІ, ХІІ и IB клас;

- на 19.04.2019 г., от 15.00 до 19.00 ч. - за ІХ и Х клас.


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Ден на отворените врати 2019
Денят на отворените врати в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД бе открит с вчетатляваща лекция, изнесена от физика Теодосий Теодосиев, който ...

Десислава Стамова от ХІІ IB клас - със самостоятелна изложба
На 14-ти март в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ бе открита самостоятелна изложба „Кръстопът“  на ученичката от Между ...

Йоанна Генкова и Микола Нестеренко с високо постижение по руски език
Двама ученици от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД – Йоанна Генкова от ІХа клас и Микола Нестеренко от ХІІ IB клас, се класираха на На ...

Мартеничките на Баба Марта
С наричане за здраве, радост и успех  доброволците от клуб “Вяра и Любов“ закичиха своите съученици и преподаватели по повод праз ...

Маргарита Караиванова от Ха клас - четирикратен носител на стипендията
За четвърти път престижната академична стипендия „Анета Караиванова“ спечели Маргарита Караиванова от Ха клас, която завърши първия уч ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Mariya Drandeva, 9a

The romantic struggles of Arthur the ghost Summary:   Arthur Mortus the Magnificent was a king who had lived a lecherous life, which has, unfortunately for him, ended. He is now stuck in t ...

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ
Мариел Тонкова, Хб клас

13 май 2245, Бусан – Нервен ли си? – Джимин се обърна и намери подгизналата фигура на Хосеок. Неговият най-добър приятел и единствено семейство стоеше на прага на апартамента и създав ...