Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Подготвителен курс за седмокласници

Подготвителният курс за седмокласници, желаещи да кандидатстват в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД, ще се проведе през периода 02. - 04.02.2019 г., като ще обхваща предметите български език, английски език и математика.


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Бронзово отличие на Националното състезание по природни науки
На 01. - 02.12.2018 г. във Велико Търново се проведе XI-тото Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.  Форматът на ...

Доброволческа артинициатива
За поредна година членовете на Артклуб към ЧПГ „ АК - Аркус“ ЕООД изработиха уникални коледни картички, с които да подкрепят две от ка ...

Общинско отличие за благотворителната дейност на колежа
Екипът на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД бе отличен на специална церемония с благодарствена грамота от кмета на Община Велико Търново &nd ...

Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН
По повод 1-ви декември -  обявен за  Световен ден за борба със СПИН, гост на колежа бе доц. Дияна Димитрова - директор на филиала във В. ...

Футболен успех за колежаните
На провелите се ученически игри по футбол през ноември 2018 г., общински етап, колежаните във възраст VІІІ - Х клас се класираха на второ място. С ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Mariya Drandeva, 9a

The romantic struggles of Arthur the ghost Summary:   Arthur Mortus the Magnificent was a king who had lived a lecherous life, which has, unfortunately for him, ended. He is now stuck in t ...

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ
Мариел Тонкова, Хб клас

13 май 2245, Бусан – Нервен ли си? – Джимин се обърна и намери подгизналата фигура на Хосеок. Неговият най-добър приятел и единствено семейство стоеше на прага на апартамента и създав ...