Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Предстоящи родителски срещи в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД:

- на 16.11.2018 г., от 15.00 до 19.00 ч. – за 8., 11. и 12. клас;

- на 23.11.2018 г., от 15.00 до 19.00 ч. – за 9. и 10. клас.


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Отбелязване на Международния ден без тютюнопушене
По  повод Международния ден без тютюнев дим -15. ноември, учениците от 11. и 12. IB клас провокираха пушачите да се откажат от цигара, а със ...

Състезание на тема “Превенция при злоупотреба  с алкохол и безопасност на движението“
В оспорвана надпревара протече състезанието на тема “Превенция при злоупотреба  с алкохол и безопасност на движението“, организир ...

Предлагаме на Вашето внимание видео, свързано с иновативния проект на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД

Габриела Чотова от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД – с високо национално отличие като преподавател по ИТ
Над 24 000 деца от 55 населени места се включиха в Европейската седмица на програмирането, която се проведе от 6. до 21. октомври 2018 г. по иници ...

Мая Александрова от 8а клас – златен медалист от Националния шампионат по карате
На 20. и 21. октомври 2018 г. се проведе Националната карате купа „Габрово“ за деца, кадети, младежи, мъже и жени. Състезанието бе мер ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Mariya Drandeva, 9a

The romantic struggles of Arthur the ghost Summary:   Arthur Mortus the Magnificent was a king who had lived a lecherous life, which has, unfortunately for him, ended. He is now stuck in t ...

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ
Мариел Тонкова, Хб клас

13 май 2245, Бусан – Нервен ли си? – Джимин се обърна и намери подгизналата фигура на Хосеок. Неговият най-добър приятел и единствено семейство стоеше на прага на апартамента и създав ...