Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Прием след ІV клас

Изпитът за прием в V клас на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД ще се проведе в събота – 15 май 2021 г., от 10 часа. Кандидатите трябва да се явят в колежа в 9,30 ч. и да носят документ за самоличност. Срокът за записване  е 13 май 2021 г.
Необходимите документи за записване са: формуляр за регистрация и актуална снимка. Формулярът може да бъде изпратен на имейл info@ac-arcus.com  или попълнен на място.
Таксата за изпита в размер на 50 лв. се заплаща в брой  при записването или по банковата сметка на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД:
BG56 STSA 9300 0024 5340 68


График за присъствено обучение през месец април

На основание заповед № РД01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД ще се провежда присъствено обучение през месец април по следния график:

- от 12.04. до 23.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 8. и 10. клас;

- от 26.04. до 29.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 9. и 12. клас.

По време на присъственото обучение в училище е задължително носенето на предпазни маски от страна на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал.


Промяна на датата за приемния изпит за седмокласници

Уважаеми родители,

Във връзка с утвърдените противоепидемични мерки със заповед №-РД-01-194/30.01.2021 г. на министъра на здравеопазването датата на приемния изпит на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за седмокласници се променя от 10.04.2021 г. на 17.04.2021 г. 


Изпит за седмокласници

Приемният изпит на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД за седмокласници ще се проведе в събота – 17 април 2021 г., от 9.00 часа. Кандидатите трябва да се явят в колежа в 8,45 ч., като носят документ за самоличност и медицинска маска. Срокът за записване  е до 8 април 2021 г.
Необходимите документи за записване са : формуляр за регистрация, разпечатка на срочните оценки от  1-ви срок и актуална снимка. Формулярът може да бъде изпратен на имейл
info@ac-arcus.com  или попълнен на място. Таксата за изпита в размер на 90 лв. се заплаща в брой  при записването или по банковата сметка на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД:
BG56 STSA 9300 0024 5340 68


Прием след ІV клас

Уважаеми ученици и родители,

Имаме удоволствието да ви информираме, че от учебната 2021/2022 г. Американски колеж Аркус®  ще приема ученици след завършен 4-ти клас в профил „ Природни науки“. За повече информация може да посетите нашия сайт в раздел „ Прием след ІV клас“.


Отзиви за успеха и дисциплината на учениците

Уважаеми родители,

В електронния дневник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД може да прочетете отзивите за успеха и дисциплината на учениците, публикувани от преподавателите в колежа. При необходимост да се свържете с учителите, може да използвате следните имейл адреси:


Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 

необходимо е да се запознаете с приложените правила:


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Месец на кариерното ориентиране
От 2018 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД подготвя ученици по специалността „Машини и системи с ЦПУ“, дуално обучение. Обучението им ...

Ивета Иванова от ХІІа клас -  с успех на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ
Ивета Иванова от ХІІа клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД се класира за участие в националния кръг на Олимпиадата по български език и литератур ...

Денислав Бончев от ХІІб - класиран за участие в две Национални олимпиади!
Денислав Бончев – ученик от ХІІб клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, за поредна учебна година се класира за участие на националните кръг ...

Емануил Серафимов -  класиран на Националния кръг на Олимпиадата по биология и ЗО
Емануил Серафимов от VIIIв клас, профил „Природни науки“ при ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, завоюва първо място във втора възрастова ...

Трима класирани ученици на Националната олимпиада по английски език
Сред четиримата класирани от област Велико Търново за участие в националния кръг на Олимпиадата по английски език тази година трима са ученици&nbs ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Моята формула за успех в областта на природните науки
Емануил Серафимов

Уважаеми читатели, искаме да Ви срещнем с Емануил Серафимов - ученик от VІІІв клас, профил “Природни науки” в ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД, който тази година се класира на Национа ...

Мария Дръндева

The smell of silence was everywhere. Wafting out from the dusty writing desk, plastered on the peeling paint of the wooden windowsill, oozing out of the holes in the patched rug. Its stench was si ...