Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
За връзка с преподавателите в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

Имейли на преподавателите:


Предстоящи родителски срещи в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД

- на 15.11.2019 г. (петък), от 15.00 до 19.00 ч. – за VІІІ, ХІ, ХІІ и ХІІ IB клас;

- на 22.11.2019 г. (петък), от 15.00 до 19.00 ч. – за ІХ и Х клас.


Учебници за новата учебна година

На сайта на ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД в раздел "Обучение" са публикувани актуални списъци с учебници и помагала за VІІІ, ІХ и Х клас за учебната 2019/2020 г.


Прием с резултатите от НВО

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД обявява прием с резултатите от НВО в VІІ клас, като изискуемият минимален резултат е 58 точки по БЕЛ и математика.


Онлайн обмен на информация

От 05.06.2019 г. се преустановява използването на секцията „Тестове и задачи“ в електронния дневник на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД, както и изпращането на съобщения чрез групата „Arcus_Staff“ във Фейсбук. Онлайн комуникацията и споделянето на материали ще се осъществяват чрез приложенията на Office 365.  При затруднения се обръщайте към системния администратор на колежа Стефан Гърмидолов.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Дискусия, свързана с трафика на хора
По повод 18-ти октомври -  Международния ден за борба с трафика на хора, в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД се проведе информационно-р ...

Йоана Енчева - златната гимнастичка на ЧПГ
Йоана Енчева от ХІа клас за пети път стана републиканска шампионка по естетическа групова гимнастика. Държавното първенство се проведе в София на ...

Откриване на учебната 2019/2020 година
Аулата на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД отвори празнично врати за седемнайста поредна година, за да посрещне ученици, преподаватели, род ...

Поредна сертификация от Microsoft за учениците от ЧПГ
За втора поредна година Microsoft сертифицира няколко ученици от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Колежаните успешно взеха своите техничес ...

Закриване на учебната 2018/2019 г.
Церемонията, посветена на края на учебната 2018/2019 г., се проведе в аулата на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Всички ученици с отличен ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Everyday Miracle
Учениците от 11 IB клас

Everyday Miracle is a school-based project aiming to create a network of caring and socially conscious young individuals. We encourage people to post pictures, videos or texts of themselves doing ...

Едно вълнуващо състезание
Участниците в състезанието и техните ментори

През изминалия уикенд се проведе вторият кръг на състезанието AUBG MultiTalent Quest Round 2 на Американския университет в Благоевград. За да достигнат до съответния кръг, участниците трябваше да ...