Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Предстоящи родителски срещи в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД:

- на 16.11.2018 г., от 15.00 до 19.00 ч. – за 8., 11. и 12. клас;

- на 23.11.2018 г., от 15.00 до 19.00 ч. – за 9. и 10. клас.


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
CodeWeek в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД  #ArcusCoding
И тази година в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД се проведе CodeWeek. В седмицата на програмирането учениците се докоснаха до програмиране чрез B ...

Теодосий Теодосиев - гост на ЧПГ
По покана на  Николай Генков – член на Обществения съвет на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД, на 12.10.2018 г. в колежа гостува ...

Дарина Атанасова - с първа награда на музикалния конкурс
Дарина Атанасова от 10б  клас спечели първа награда на международния музикален фестивал с конкурсен характер "София Гранд При" с  кавър ...

Ученици от ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД - участници в международен летен лагер за изкуствен интелект #MicrosoftEdu #IamAlice #girlsinSTEM
В края на август -  от 27.09. до 30.09., в Гърция се проведе лагер за момичета, чиято основна тема беше насърчаване на интереса им към технол ...

Честване на Деня на Независимостта
Ученици и преподаватели от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД взеха участие в празничното честване на Деня на Независимостта във Велико Търново.

Електронен вестник - American College Arcus Digest
ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ
Мариел Тонкова, Хб клас

13 май 2245, Бусан – Нервен ли си? – Джимин се обърна и намери подгизналата фигура на Хосеок. Неговият най-добър приятел и единствено семейство стоеше на прага на апартамента и създав ...

Интервю с актьора Леонид Йовчев
Кристина Алексиева

Интервю с актьора Леонид Йовчев, гостувал на сцената на ЧПГ „Американски колеж Аркус“ ЕООД на 27.03.2018 г. по случай Международния ден на театъра. -  Може ли да кажете няколко д ...