Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Обобщени резултати от приемния изпит в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД

Предоставяме на Вашето внимание обобщените резултати от приемния изпит в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - кампания 2019 г. чрез прикачените файлове. Индивидуалните си резултати можете да проверите с ЕГН и входящ номер, като кликнете върху червения надпис в дясното поле.


Информация за желаещите да получат Кеймбридж сертификат

Тук желаещите да получат Кеймбридж сертификат могат да получат информация.


Предстоящи родителски срещи

- на 12.04.2019 г., от 15.00 до 19.00 ч. - за VІІІ, ХІ, ХІІ и IB клас;

- на 19.04.2019 г., от 15.00 до 19.00 ч. - за ІХ и Х клас.


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Великден в Дома за стари хора
Представители на Доброволческия клуб „Вяра и Любов“ посетиха Дома за стари хора „Венета Ботева“. Инициативата по повод пре ...

Отбелязване на Международния ден на книгата
За поредна година възпитаници на ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД се включиха в отбелязването на Международния ден на книгата и авторското право, ...

Участие в международна конференция
Иваничка Славчева - преподавател по философски цикъл, взе участие в международна конференция, на която бяха обсъдени и демонстрирани проекти, стра ...

Денислав Бончев - с медал от олимпиадата по астрономия
За поредна година Денислав Бончев, ученик от X клас в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД ,  взе участие в Националния кръг на две олимпи ...

Денислав Керчев - с отличие в областта на физиката
На 08.03.2019 г. в актовата зала на СУ „Иван Вазов“ – Вършец, област Монтана бе проведено Пролетното национално състезание по фи ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Едно вълнуващо състезание
Участниците в състезанието и техните ментори

През изминалия уикенд се проведе вторият кръг на състезанието AUBG MultiTalent Quest Round 2 на Американския университет в Благоевград. За да достигнат до съответния кръг, участниците трябваше да ...

Mariya Drandeva, 9a

The romantic struggles of Arthur the ghost Summary:   Arthur Mortus the Magnificent was a king who had lived a lecherous life, which has, unfortunately for him, ended. He is now stuck in t ...