Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
Приемен изпит за седмокласници

Дати за провеждане:

- 01.04.2019 г. - модул "Английски език";

- 02.04.2019 г. - модул "Български език";

- 03.04.2019 г. - модул "Математика".

Такса за изпита: 60 лв.

Записване: от 05.03. до 28.03.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. при административния секретар В. Николова.


Учебници

Уважаеми ученици, на сайта на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД в раздел „Обучение“, подраздел „Учебници“ ще откриете актуални списъци с необходимите учебници и помагала за учебната 2018/2019 г. Информацията касае учениците от 8. и 9. клас, които ще закупуват своите учебници. Учениците от 10., 11. и 12. клас, обучавани по старите учебни програми, ще получат учебни комплекти от библиотеката на колежа в началото на учебната година.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Прием след 7-ми клас

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД приема ученици с резултатите им от националното външно оценяване по БЕЛ и математика. Минималният брой точки за прием е 58.


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Тренинг обучение на тема  „Кибертормоз и безопасен интернет“
Тренинг обучение на тема  „Кибертормоз и безопасен интернет“ се проведе на 15.02.2019 г. с учениците от 8в и 8г клас. Гост и обуч ...

Старопрестолни грамоти за благотворителност
Ученици от 11 клас и членове на Доброволческия клуб“Вяра и Любов“ към ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД  получиха старопрес ...

Розовата поща на Свети Валентин
Членовете на доброволческия клуб “Вяра и Любов“ и учениците от 11IB клас зарадваха колежаните и своите преподаватели по повод празника ...

Една благородна кауза
На 13 февруари 2019 година група ученици от 11 клас посети отделението по трансфузионна хематология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и д ...

Отличия за учениците от ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД  от Carnegie Science Center, Питсбърг, Пенсилвания, САЩ
На 15.12.2018 г. бе обявено  класирането SUPER STEM България 2018 на областно ниво, а на 26.01.2019 г. се състоя и самото награждаване. Учас ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Mariya Drandeva, 9a

The romantic struggles of Arthur the ghost Summary:   Arthur Mortus the Magnificent was a king who had lived a lecherous life, which has, unfortunately for him, ended. He is now stuck in t ...

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ
Мариел Тонкова, Хб клас

13 май 2245, Бусан – Нервен ли си? – Джимин се обърна и намери подгизналата фигура на Хосеок. Неговият най-добър приятел и единствено семейство стоеше на прага на апартамента и създав ...