Ралица Стойчева от ІХв клас - с национално признание в областта на природните науки


В периода 15-17.11.2019 г. Ралица Стойчева от 9в клас (профил „Природни науки“) при ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД  взе участие в XII-то Национално състезание за ключови компетентности по природни науки на тема „Климатичните промени“което се проведе в гр. Копривщица. Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - София-регион, и СУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица. Националното състезание се проведе в два кръга - теоретичен и експериментален, по време на които учениците работиха в екипи върху интересни задачи по природни науки, изискващи предимно приложение на знания и демонстриране на умения за експериментална работа, формулиране на хипотези, обработка и анализ на опитни резултати. В това състезание Ралица Стойчева беше отличена от Националната комисия със специална награда за най-добро представяне на експериментална задача.