База

Учебната база на Американски Колеж Аркус® се състои от:

 • 15 съвременно обзаведени класни стаи;
 • 3 компютърни зали;
 • 3 кабинета са оборудвани със Smartboard;
 • 2 кабинета оборудвани с интерактивна бяла дъска;
 • Специализиран кабинет за езиково обучение;
 • Специализирани лаборатории по физика, химия и биология;
 • Аула (тържествена зала);
 • Модерен физкултурен салон с фитнес център;
 • Стрелкови комплекс;
 • Самостоятелна кухня и столова;
 • Бюфет;
 • Библиотека;
 • Лекарски кабинет;
 • Стоматологичен кабинет.

Спокойствието и сигурността на учениците се гарантират чрез осигурените физическа охрана, СОТ и пожарооповестителна система.