Библиотека

Библиотеката на Американски Колеж Аркус ® разполага с повече от 12000 тома. Приблизително две трети от всичките 5000 заглавия са на английски, немски, френски, испански, китайски  език и иврит.
В библиотеката се получават 12 периодични издания на български, английски и немски език.
Полагат се усилия за непрекъснато обогатяване на библиотечния фонд. Освен средствата, заделени от бюджета на Американски Колеж Аркус ® за закупуване на нови книги и учебни помагала от български и чуждестранни издателства, библиотеката разчита и на дарения от физически и юридически лица (частни донори, асоциации, институции).
Учебниците и помагалата, които учениците използват за обучението си в Американски Колеж Аркус ®, се

предоставят от библиотеката на заемен принцип. Тяхната стойност е включена в таксата за обучение. Всички учебници и учебни материали са внимателно подбрани и съответстват на последните национални и световни тенденции в образованието.

Библиотеката осигурява постоянен достъп до Интернет в модерен информационен център, който е оборудван с  компютри от най-висок клас. Центърът се използва и като класна стая по информатика, когато това е необходимо.
Библиотеката разполага с мултифункционално устройство, което включва скенер, принтер и копирна машина. Библиотекарят отговаря за експлоатацията на мултифункционалното устройство, което се използва за нуждите на администрацията и преподавателския екип. Учениците имат достъп до мултифункционално устройство от подобен клас в библиотеката.

СПИСЪК НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ НА БЪЛГАРСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ:

http://books.google.com/

http://www.gutenberg.org/

http://www.free-ebooks.net/

http://knowfree.net/

http://www.planetpublish.com/

http://www.planetebook.com/

http://4ebooks.org/

http://freecomputerbooks.com/

http://www.baenebooks.com/

http://www.math10.com/bg/

http://digital.library.upenn.edu/books/

http://www.e-corpus.org/

http://www.bookyards.com/

http://e-bookbg.com/

http://bookboon.com/en/textbooks-ebooks

https://dailylit.com/

http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page

http://www.bookbub.com/

http://virtualnabiblioteka.za-tebe.com/

http://www.booksbg.org/booksbg/

http://www.onlineprogrammingbooks.com/

http://www.bookchums.com/

http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home

http://terax.hit.bg/html/ebooks.htm

http://www.kobobooks.com/free_ebooks

http://www.rarebookroom.org

http://www.myschoolbel.info/Books.html

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/

http://www.literature.at/default.alo

ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ:

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/