Медицинско обслужване

В сградата на колежа се намира оборудван медицински кабинет, в който се осъществяват медицинско обслужване и оказване на неотложна помощ на учениците в рамките на всеки работен ден. Тук се провеждат:

  •  профилактика и рехабилитация на здравето на децата
  •  дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни заболявания
  •  контрол на различните форми на туризъм и спорт на учениците
  •  подготовка и провеждане на програми за здравно образование и правилно хранене
  •  превенция срещу използването на наркотични вещества, тютюн и алкохол
  •  изграждане на сексуална култура

При възникнали спешни състояния медицинското лице овладява ситуацията до пристигане на екип от център за спешна медицинска помощ.

Училището  разполага и със стоматологичен кабинет, в който се осъществява диагноза и лечение на дентални проблеми.