Коледно математическо състезание 2015

На провелото се на 13.12.2015 г. Коледно математическо състезание Вилиан Попов от VІІІ б клас зае първо място в своята възрастова група. В състезанието за ІХ клас Мила Тодорова от ІХ б клас, Никита Казаков от Х б клас и Виктория Пенчева от ХІ б клас заеха първо място сред учениците от профил "Природоматематически".