Випуск 2017
Бал на випуск 2017 - 25.05.2017 г.
Бал на випуск 2017 - 25.05.2017 г.
Изпращане на випуск 2017 - 12.05.2017 г.
Изпращане на випуск 2017 - 12.05.2017 г.
Дипломиране на випуск 2017 - 17.06.2017 г.
Дипломиране на випуск 2017 - 17.06.2017 г.

Име Университет Компания
Alexandra Petrova Ivanova University of Strathclyde, UK
Daniel Velizarov Zahariev University of Abertay, Dundee, UK
Desislava Petrova Ivanova University of Strathclyde, UK
Elena Radoslavova Mileva Технически университет, София
Georgi Dimitrov Velkov Aberystwyth University, UK
Ina Georgieva Ivanova Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Ivan Svilenov Maslyankov Brunel University London
Ivaylo Genadiev Georgiev University of Glasgow, UK
Ivona Ivanova Ivanova King's College, London
Kristiyan Boyanov Bobev City College Sheffield Sofia https://rioagrobg.com/
Martin Krasenov Maslyankov New Bulgarian University
Polina Kirilova Nikova University of Leeds, UK
Simona Nivyanova Nedeva Sheffield Univetsity, Sofia
Tonika Petrova Burdarova Sofia University
Victor Hristov Hristov NBU