Предстоящи събития
04-02-2021
Начало на втория учебен срок

05-02-2021
Междусрочна ваканция. Подготвителен курс за седмокласници

06-02-2021
Подготвителен курс за седмокласници

07-02-2021
Подготвителен курс за седмокласници

06-03-2021
Начална дата за подаване на заявления за допускане до ДЗИ

17-03-2021
Крайна дата за подаване на заявления за допускане до ДЗИ

22-03-2021
Ден на отворените врати

03-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас

04-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас

05-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас

06-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас

07-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас

08-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІІ клас

09-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІІ клас

10-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІІ клас

10-04-2021
Приемен изпит за ученици от VІІ клас

11-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІІ клас

14-05-2021
Изпращане на випуск 2021 Край на учебната година за ХІІ клас

18-05-2021
Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане

19-05-2021
ДЗИ по БЕЛ

21-05-2021
Втори ДЗИ

19-06-2021
Церемония по дипломиране на випуск 2021

24-06-2021
Патронен празник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД

30-06-2021
Край на учебната година за VІІІ - ХІ клас