Предстоящи събития
11-04-2020
От 11.04. до 20.04. - пролетна ваканция

20-04-2020
От 11.04. до 20.04. - пролетна ваканция

13-05-2020
Изпращане на випуск 2020

14-05-2020
Край на учебната година за ХІІ клас

15-05-2020
Изпити за промяна на годишна оценка за учениците от ХІІ клас

18-05-2020
Допускане до ДЗИ

20-05-2020
ДЗИ по БЕЛ

22-05-2020
Втори ДЗИ

24-05-2020
Ден на славянската писменост и култура

09-06-2020
НВО по БЕЛ за Х клас

11-06-2020
НВО по математика за Х клас

20-06-2020
Церемония по дипломиране на випуск 2020

24-06-2020
Патронен празник на ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

30-06-2020
Край на учебната година