Предстоящи събития
30-10-2020
Есенна ваканция

31-10-2020
Есенна ваканция

01-11-2020
Есенна ваканция

24-12-2020
Коледна ваканция

25-12-2020
Коледна ваканция

26-12-2020
Коледна ваканция

27-12-2020
Коледна ваканция

28-12-2020
Коледна ваканция

29-12-2020
Коледна ваканция

30-12-2020
Коледна ваканция

31-12-2020
Коледна ваканция

01-01-2021
Коледна ваканция

02-01-2021
Коледна ваканция

03-01-2021
Коледна ваканция

30-01-2021
Междусрочна ваканция Подготвителен курс за седмокласници

31-01-2021
Междусрочна ваканция Подготвителен курс за седмокласници

01-02-2021
Междусрочна ваканция Подготвителен курс за седмокласници

02-02-2021
Междусрочна ваканция

03-02-2021
Междусрочна ваканция

04-02-2021
Начало на втория учебен срок

06-03-2021
Начална дата за подаване на заявления за допускане до ДЗИ

17-03-2021
Крайна дата за подаване на заявления за допускане до ДЗИ

22-03-2021
Ден на отворените врати

03-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас

04-04-2021
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас