Предстоящи събития
23-12-2017
Начало на коледната ваканция

02-01-2018
Край на коледната ваканция

15-01-2018
Краен срок за кандидатстване в университети във Великобритания

03-02-2018
Подготвителен курс

03-02-2018
Начало на междусрочната ваканция

04-02-2018
Подготвителен курс

05-02-2018
Подготвителен курс

06-02-2018
Край на междусрочната ваканция

06-02-2018
Подготвителен курс

07-02-2018
Начало на втория учебен срок

06-03-2018
Начало на подаване на заявления за допускане до ДЗИ

17-03-2018
Край на подаване на заявления за допускане до ДЗИ

31-03-2018
Начало на пролетната ваканция

03-04-2018
Пролетно състезание по английски език за седмокласници

04-04-2018
Пролетно състезание по български език за седмокласници

05-04-2018
Пролетно състезание по математика за седмокласници

09-04-2018
Край на пролетната ваканция

13-05-2018
Приемен изпит за седмокласници

15-05-2018
Край на учебната година за дванадесетокласниците

21-05-2018
Първи ДЗИ

23-05-2018
Втори ДЗИ

17-06-2018
Церемония по дипломиране на випуск 2018

20-06-2018
Външно оценяване по английски език за осмокласниците

25-06-2018
Патронен празник. Състезание за купата на Директора

29-06-2018
Край на учебната година