Предстоящи събития
22-06-2019
Церемония по дипломиране на випуск 2019 от 17.00 ч.

24-06-2019
Патронен празник на ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

28-06-2019
Край на учебната година