Предстоящи събития
01-11-2018
Есенна ваканция

02-11-2018
Есенна ваканция

03-11-2018
Есенна ваканция

04-11-2018
Есенна ваканция

22-12-2018
Коледна ваканция

23-12-2018
Коледна ваканция

24-12-2018
Коледна ваканция

25-12-2018
Коледна ваканция

26-12-2018
Коледна ваканция

27-12-2018
Коледна ваканция

28-12-2018
Коледна ваканция

28-12-2018
Коледна ваканция

29-12-2018
Коледна ваканция

30-12-2018
Коледна ваканция

31-12-2018
Коледна ваканция

01-01-2019
Коледна ваканция

02-01-2019
Коледна ваканция

05-02-2019
Междусрочна ваканция

06-02-2019
Начало на втория учебен срок

02-03-2019
Подготвителен курс за седмокласници

03-03-2019
Подготвителен курс за седмокласници

04-03-2019
Подготвителен курс за седмокласници

30-03-2019
Пролетна ваканция

31-03-2019
Пролетна ваканция

01-04-2019
Пролетна ваканция