Предстоящи събития
30-03-2019
Пролетна ваканция

31-03-2019
Пролетна ваканция

01-04-2019
Пролетна ваканция

01-04-2019
Приемен изпит за седмокласници - модул "Английски език"

02-04-2019
Пролетна ваканция

02-04-2019
Приемен изпит за седмокласници - модул "Български език и литература"

03-04-2019
Пролетна ваканция

03-04-2019
Приемен изпит за седмокласници - модул "Математика"

04-04-2019
Пролетна ваканция

05-04-2019
Пролетна ваканция

06-04-2019
Пролетна ваканция

07-04-2019
Пролетна ваканция

10-05-2019
Тържествено изпращане на випуск 2019

15-05-2019
Край на учебната година за 12. клас

16-05-2019
Изпити за промяна на годишна оценка за учениците от 12. клас

17-05-2019
Изпити за промяна на годишна оценка за учениците от 12. клас

21-05-2019
ДЗИ по БЕЛ

23-05-2019
ІІ ДЗИ

22-06-2019
Церемония по дипломиране на випуск 2019 от 17.00 ч.

24-06-2019
Патронен празник на ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

28-06-2019
Край на учебната година