Клубове
Еко-клуб “Зелени стражи”
Учениците се занимават с екология и опазване на околната среда. Провеждат се походи, екологични акции и инициативи, стимулира се социалната им поз ...

Клуб “Комикс”
Участниците в този клуб рисуват комиксови герои, съставяйки свои сюжети. По този начин клубната дейност подпомага творческото развитие на децата в ...

Музикален клуб
Участниците развиват музикалните си заложби и организират концерти в колежа.

Доброволчески клуб
Участниците организират благотворителни кампании в полза на различни институции, правят дарения и набират средства чрез концерти и други дейности.

Клуб по фотография
Учениците се запознават с различни техники на снимане, организират изложби и участват във фотоконкурси