Клубове
Артклуб
Създаденият през 2012 година Артклуб има за цел да развива художествените умения и творческо мислене на учениците, които проявяват интерес към изо ...

Екоклуб “Зелени стражи”
Учениците се занимават с екология и опазване на околната среда. Провеждат се походи, екологични акции и инициативи, стимулира се социалната им поз ...

Доброволчески клуб
Участниците организират благотворителни кампании в полза на различни институции, правят дарения и набират средства чрез концерти и други дейности.

Клуб по фотография
Учениците се запознават с различни техники на снимане, организират изложби и участват във фотоконкурси