Клуб по фотография

Учениците се запознават с различни техники на снимане, организират изложби и участват във фотоконкурси