Екоклуб “Зелени стражи”

Учениците се занимават с екология и опазване на околната среда. Провеждат се походи, екологични акции и инициативи, стимулира се социалната им позиция по въпроси, свързани с чистотата в природата. Включват се в национални и международни екологични конкурси.