Артклуб

Създаденият през 2012 година Артклуб има за цел да развива художествените умения и творческо мислене на учениците, които проявяват интерес към изобразителните изкуства. Членовете на клуба участват в регионални и национални конкруси, организират годишни изложби и пленери, творят и създават изкуство в неговите най-разнообразни форми. Артклубът дава възможност за допълнително усвояване на художествени умения в неформална обстановка, запознава бъдещите кандидати с курса по визуални изкуства към IB Diploma Programme и дава възможност за подготвяне на портфолио за кандидатстване в международни художествени академии и университети.