Важна информация
Учебници за новата 2021/2022 учебна година

Уважаеми ученици,

На сайта ни в раздел "Обучение", "Учебници" са публикувани списъци с учебници за 8., 9. и 10. клас, както и помагала за 5. клас. Предстои да бъдат публикувани списъци за 11. и 12. клас след одобрението на проектите за учебници през месеците юли, август.


Прием след завършен VII клас специалност "Машинен техник "

ЧПГ „АК-Аркус““ ЕООД, обявява свободни места за професионално обучение в специалноста „Машинен техник“ – 100% спонсорирано обучение с осигурена работа.


Прием след VІІ клас с резултатите от НВО

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД обявява прием на ученици след завършен VІІ клас с резултатите от националните външни оценявания. Изискуемият минимум е 58 точки по БЕЛ и математика. За повече информация се обръщайте към административния секретар г-жа Николова на тел. 062 619959.


Целодневни и полудневни занятия с английски език в Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус организира

целодневни и полудневни занятия

с английски език за деца от 8 до 13 години

На модулен принцип от по една седмица

Начало на първа седмица: 05.07.2021г

Начало на последна седмица: 23.08.2021г

Минимален брой курсисти в група  - 5!

За повече информация отворете приложения файл:


Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

        Уважаеми родители и ученици, във връзка с успешното  приключване на втория учебен срок до края на учебната година ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

Изключение правят  ученици, получили разрешение от началника на РУО за ОРЕС до края на учебната година, и ученици от 12. клас.

Решението е взето от Педагогическия съвет на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД (протокол № 22   /21.04.2021 г.). При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:


Отзиви за успеха и дисциплината на учениците

Уважаеми родители,

В електронния дневник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД може да прочетете отзивите за успеха и дисциплината на учениците, публикувани от преподавателите в колежа. При необходимост да се свържете с учителите, може да използвате следните имейл адреси:


Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 

необходимо е да се запознаете с приложените правила:


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Учениците от Хг клас в реална работна среда
На 14 юли 2021 г. приключи производствената практика на учениците от първия випуск на професионалната паралелка „Машинен техник“ - Х & ...

Успешно сертифицирани ученици по програмата Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2016
За поредна година ученици от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД  се представиха отлично на сертифик ...

Прокурори и следователи - лектори в часа на класа
Прокурори и следователи от Окръжната  прокуратура – Велико Търново бяха лектори в час на класа в  осмите и деветите класове на ЧПГ ...

Еньовденски интердисциплинарен проект
Под наслова „Няма по-съвършен учител за човека от природата“ премина патронният празник на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Ень ...

Да дарим доброта
  В последната седмица на юни доброволците от клуб “Вяра и Любов“ посетиха възпитаниците на  ЦНСТ Дом №3 - град Велико Търн ...

Дипломиране на випуск 2021
На 19.06.2021 г. се състоя четиринадесетата церемония по дипломиране в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Учениците от випуск 2021 бяха привествани ...

Участие в инициатива „Великите български пълководци“
За отличното си представяне в инициатива „Великите български пълководци“, посветена на майските празници, ученици от 9., 10. и&nb ...

 „Събуждащият книги събужда светове“
Ученици от ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД спечелиха първи места в конкурса за есе на тема „Събуждащият книги събужда светове“, органи ...

Един вдъхновяващ час по математика
На 17 май учениците от 9 а клас на  ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД  заедно с техния преподавател по математика г-н Илиян Йорданов предс ...

Открит урок в съдебната зала
За поредна година ученици от 11а клас с преподавателя си по гражданско образование Иваничка Славчева посетиха Административния съд - гр.Велико Тър ...