Важна информация
Отмяна на датите за приемния изпит за седмокласници

Отменят се датите за модулите от приемния изпит за седмокласници в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Времето на провеждане на изпита ще бъде уточнено след края на извънредното положение и възобновяването на редовния учебен процес в страната. Учебното съдържание, въз основа на което ще бъде базиран приемният изпит, ще обхваща материала, преподаден в училище до края на първи срок в VII клас по предметите български език и литература, математика и английски език.


Работно време на административния секретар

Административният секретар на ЧПГ „АК – Аркус“ има работно време от 9.00 до 17.00 ч. от понеделник до петък при спазването на всички мерки за безопасност. Документи за регистрация можете да подавате лично или онлайн – на следния имейл: info@ac-arcus.com.


Заповед за дистанционното обучение в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

Приканваме учениците и родителите да се запознаят със съдържанието на приложената заповед!


Приемен изпит за седмокласници

За регистрация за изпита са необходими следните документи:

  • формуляр за регистрация;
  • актуална снимка;
  • копие на бележник /първата страница и страницата със срочни оценки/. В случай, че ученикът има само електронен бележник, се предоставя разпечатка със срочните оценки.

Формулярът за регистрация (изтеглете го тук) може да бъде попълнен в колежа или да бъде изпратен на имейл info@ac-arcus.com.

Таксата за изпита в размер на 90 лв. може да бъде платена в колежа, в момента на записването или по банковата сметка на ЧПГ " АК-Аркус" ЕООД : IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68

Срокът за регистрация за приемния 

изпит е 9 април 2020 г.


Отмяна на деня на отворените врати

Съобразно разпоредбите на РЗИ и МОН ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД отменя деня на отворените врати, планиран за 20.03.2020 г.


Важна информация за учениците и техните родители

Процедура за превенция срещу разпространението на вируса COVID-19. Приканваме всички ученици и родители да се запознаят със съдържанието на приложената заповед и стриктно да спазват разпорежданията!


За връзка с преподавателите в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

Имейли на преподавателите:


Прием с резултатите от НВО

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД обявява прием с резултатите от НВО в VІІ клас, като изискуемият минимален резултат е 58 точки по БЕЛ и математика.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Баба Марта
По стар български обичай, свързан с първи март, представители на доброволческия клуб “Вяра и Любов“ закичиха с мартеници своите съучен ...

Отбелязване на Световния ден за безопасен интернет
По повод Световния ден за безопасен интернет, отбелязван на 11.02.,  гост на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД  бе г-жа В. Ананиев ...

Ученическа изложба на тема
Изложба на тема „Аз съм архитект“ беше направена в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД от учениците от 9б клас. Задачата беше пост ...

Световен ден за борбата с тормоза в училище
За поредна година в последната сряда на февруари отбелязваме Деня на розовата фланелка. Така учениците, облечени в  този цвят, изрязяват нетъ ...

Награждаване на отличниците за първия учебен срок
На 21.02.2020 г. по тържествен начин бяха отличени учениците от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД за постигнати високи образователни резулта ...

Изложба на осмокласниците
Изложба с копия на известни произведения на изобразителното изкуство бе подредена във фоайето на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Сред реп ...

Отбелязване на Деня на влюбените
На 14.02. доброволците от клуб “Вяра и Любов“ и членовете на Артклуба  зарадваха своите съученици и преподаватели по повод   ...

Коледен благотворителен бал 2019
На 19.12.2019 г. се проведе Коледният благотворителен бал на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Събитието бе организирано от учениците от ХІ ...

Национална седмица на четенето
По случай Националната седмица на четенето на 17.12.19 г.  ученици от девети клас, подготвени от своя преподавател по БЕЛ – Карина Огня ...

На Коледа стават чудеса
Представители на Доброволческия клуб “Вяра и Любов“ взеха участие в празника под наслов “На Коледа стават чудеса“ в Дома з ...