Обучение в Англия в рамките на програма „Еразъм +“


От 01. 07. до 09. 07. 2017 г. Благовест Христов - учител по история и цивилизация в ЧПГ „АК-Аркус“, взе участие в международно обучение за преподаване на хуманитарни науки в град Челтнъм, Англия. Още 10 преподаватели от Американски колеж Аркус ще участват в различни обучения, след спечелен проект по Ключова дейнаст 1 „Образователна мобилност за учители в сферата на училищното образование“ в рамките на програма „Еразъм +“, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Участниците в обучението, между които имаше учители от Унгария, Швеция, Испания и Естония, се запознаха  с методите на преподаване в различните европейски страни и обмениха практически идеи за подобряване на своята педагогическа дейност. Преподавателите имаха възможност да посетят английско училище и да наблюдават часове по история. Срещнаха се с практикуващи английски учители и лектори, които ги запознаха с най-съвременните изисквания за билингвално преподаване на разказвателни предмети.