Обучение в рамките на програма "Еразъм+"


В периода 16-29.07.2017 г. Иваничка Славчева  - преподавател по философски цикъл в ЧПГ „АК-Аркус“, взе участие в международно обучение за билингвално преподаване на хуманитарни науки по програма „Еразъм +“, в град Портсмут, Англия. /C.L.I.L. – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNINGMETHODOLOGY AND LANGUAGE FOR TEACHERS WHO TEACH HISTORY OR GEOGRAPHY OR OTHER HUMANITIES & ARTS SUBJECTS (Music, Art, Religious Studies, Politics, Economics, etc.) or VOCATIONAL SUBJECTS (Tourism, Business or Secretarial Studies, etc.) “BILINGUALLY” IN ENGLISH AT SECONDARY LEVEL/
 
В  обучителния курс участваха учители от Полша, Италия, Чехия, Словакия, Испания и Унгария. Преподавателите получиха възможността да повишат своята квалификация и ниво на владеене  на английски език, както  и да бъдат обучавани от практикуващи английски учители и лектори, които ги запознаха с най-съвременните методики и изисквания за билингвално преподаване на хуманитарни предмети.