Съдии в класните стаи на колежа


Съдия Диана Костова - заместник-председател на Административния съд – Велико Търново изнесе лекция за основите на правосъдната система в България пред ученици от 10а клас. Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката за повишаване на правната култура на учениците и за укрепване на общественото доверие в съдебната система.