Конкурс за превод "Juvenes Translatores"

На 23 ноември учениците от 11б клас - Мила Ангелова, Александър Николов, Александра Иванова, Мила Тодорова и Яна Жекова взеха участие в конкурса за превод "Juvenes Translatores", организиран от Европейската комисия. Сред участниците бяха и ученици от още 16 български училища, както и много техни връстници от останалите държави членки на ЕС.