Съдии в класните стаи на колежа


Съдия Росен Буюклиев от  Административния съд във Велико Търново изнесе лекция за основите принципи и функции на Конституцията на Република България пред ученици от 9а клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката за повишаване на правната култура на учениците и за укрепване на общественото доверие в съдебната система.