Успешно сертифицирани ученици по програмата Microsoft Office Specialist

Деветокласници от ЧПГ „АК-АРКУС“ ЕООД, подготвени от г-жа Габриела Чотова,  се представиха отлично на сертификационния изпит по програмата Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2016, състоял се на 23 април 2018 г. в град Велико Търново. В рамките на проекта „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ на наши ученици беше предоставена възможност за безплатна сертификация.

Заслужени поздравления за Ивета Иванова, Маргарита Караиванова и Теодора Томова от 9а клас, както и за Мартин Дончев от 9б клас!