Дискусия, свързана с кибертормоза


На 04.05.2018 г. в аулата на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД се проведе среща на учениците с г-жа Ваня Ананиева - секретар на МКБТХ към община В. Търново. Тема на дискусията  бе „Кибертормозът и защитата на личната неприкосновеност в интернет“. Колежаните изгледаха филм, посветен на проблема, и имаха възможност да зададат въпроси, свързани с тази сериозна тема.