Ден на ученическото самоуправление


Отговорност е ключовата дума за деня на самоуправлението, който се проведе в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД на 09.05.2018 г. в рамките на часовете по информатика и информационни технологии. Насърчени от г-жа Габриела Чотова, Йоанна Здравкова и Михаел Маринов от VIIIб клас се изявиха, като успешно се справиха с предизвикателството да заменят ученическото място с това на преподавателката си и демонстрираха завидни знания и умения пред своите съученици.