Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година


В ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД  учебната 2018/2019 година бе открита по тържествен и емоционален начин. Аулата на колежа отвори врати за ученици, родители, преподаватели и гости. В приветствието си към присъстващите директорът Петър Иванов акцентира на успехите през изминалата учебна година и очерта бъдещите перспективи и предизвикателства, като направи една нетрадиционна съпоставка между сюблимните моменти в спорта, образованието и живота. Последва връчване на сертификатите на учениците, издържали  успешно изпитите на Кеймбридж през лятната сесия на 2018 г. С приветствие към гостите на тържеството се обърнаха Ганчо Карабаджаков – заместник-кмет на Община Велико Търново, и инж. Банко Банков – член на Борда на Настоятелството на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Интересен акцент в програмата постави изказването на Цвета Караиванова – председател на Съвета на директорите на „Американски колеж Аркус“ АД и възпитаничка на колежа. Тя пожела на учениците образованието да им дарява смисъл и вдъхновение, да ги изгражда като пълноценни личности. Денислав Бончев – ученик от Хб клас, поздрави новоприетите ученици, а на завършващите тази година пожела постигане на начертаните житейски цели. Тържеството завърши с традиционната клетва на осмокласниците, които след това бяха поканени за първия си час на класа в новото училище.