Участие по програма Еrasmus+


Иваничка Славчева - преподавател по философски цикъл, взе участие в международен образователен курс, на който бяха обсъдени стратегиите за превенция на насилието сред младежите и защитата на основните човешки права: „The dark side of youth- theory and practice of violence for youth workers”- 31.08-08.09.2018, Роверето, Италия. Курсът бе част от Европейската образователна програма “Erasmus+” и в нея участваха 30 представители на 10 страни от Европа.