Честване на Деня на Независимостта


Ученици и преподаватели от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД взеха участие в празничното честване на Деня на Независимостта във Велико Търново.