Ученици от ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД - участници в международен летен лагер за изкуствен интелект #MicrosoftEdu #IamAlice #girlsinSTEM


В края на август -  от 27.09. до 30.09., в Гърция се проведе лагер за момичета, чиято основна тема беше насърчаване на интереса им към технологиите.

Ивета Иванова, Маргарита Караиванова и Теодора Томова от 10 клас взеха участие в Alice Envisions the future Girls in STEM A.I. Bootcamp, с ръководител Габриела Чотова – преподавател по информатика и информационни технологии. Този лагер, организиран от „Майкрософт“, събра в Гърция 60 учители и 160 момичета на възраст от 15 до 17 години от 22 държави от Източна Европа. Българската група бе от 15 момичета и 6 ръководители - от Велико Търново, Видин, Стара Загора, Разград , Първомай и Елин Пелин. Ученичките бяха подбрани чрез конкурс. Те имаха за задача да запишат видео на английски език на тема „Artificial Intelligence“.

Лагерът протече под формата на 4-дневен семинар с достъп до най-новите технологии. Целта му бе свързана с противопоставяне на съществуващите предразсъдъци, водещи до нисък процент на заетост на жените в сферата на точните науки. Според организаторите от „Майкрософт“ професията не трябва да има полова обусловеност и затова техният стремеж бе да даде увереност на момичетата и да насърчи интереса им към кариера в STEM дисциплините (Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологии, инженерство и математика).

През тези 4 дни учениците и учителите имаха страхотни, вдъхновяващи международни лектори и участваха в интерактивни събития с много практически задачи. В първите три дни от лагера беше включена работа с Micro:bit, Lego Mindstorms, Minecraft, Paint 3D/Photos app, Making of ChatBot. Следващите два дни бяха със състезателен характер. Всички 210 участници бяха разделени на отбори. Първото предизвикателство беше Charity O’clock, т.е.  всеки отбор имаше за задача да сглоби шкаф, който след това да бъде дарен на дом за сираци. След това всички отбори трябваше да откриват различни забележителности на територията на Атина и да намират детайли, свързани с нея. Последният ден протече на плажа. Преди обяд учителите помагаха на учениците да решат 7 ИТ предизвикателства. След това се проведоха игри, които също съумяха да внушат идеята за равни права между мъже и жени – момичетата стреляха с лък, дърпаха въже, демонстрираха ловкост и изобретателност. Те се забавляваха искрено, а в края на състезателния ден бяха обявени печелившите отбори. Но най-голямата награда за всички беше опитът, който придобиха в съчетание с обмена на идеи и срещата с нови приятели.