Една история за добротворчеството


На 17.12.2018 г. в аулата на колежа бе представена коледна пиеса на английски език. Ученици от VІІІ и ІХ клас се превъплътиха в образите на любими приказни герои, за да разкажат на публиката една вълнуваща история за добротворчеството. Публиката откликна с бурни аплодисменти на ентусиазма на младите актьори и на техния ръководител – Адриана Ганева, преподавател по английски език.