Международен ден за борба с тормоза в училище


Международният ден за борба с тормоза в училище  - 27.02., бе отбелязан с кратка  презентация в аулата на колежа, която представи Дарина Атанасова от 10б клас. Изразявайки своята съпричастност, учениците бяха облечени в розови дрехи, символ на непримиримостта им спрямо агресията.