Ден на отворените врати 2019


Денят на отворените врати в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД бе открит с вчетатляваща лекция, изнесена от физика Теодосий Теодосиев, който за втори път гостува  в гимназията. Тема на лекцията бе стойността и ролята на качественото  образование в национален и глобален план. Г-н Теодосиев впечатли аудиторията с богатия си житейски опит, със знанията си, както и с  умението си да вдъхновява младите хора да вървят по трудния път на науката и знанието с упоритост, трудолюбие, постоянство и себеотдаденост.

След края на лекцията гостите на колежа имаха възможност да разгледат учебната база, да се запознаят с преподавателите и да проведат непосредствени разговори с тях и с колежаните, които бяха техни придружители. Опипите по физика, биология и химия, демонстрациите по компютърни науки, изпробването на знанията в областта на математика, езици, история и география – всичко това беше част от наситената със събития програма на Деня на отворените врати.