Г-жа Агрипина Георгиева - удостоена с награда "Неофит Рилски"


Сред петнайсетте заслужили учители от област Велико Търново, получили националната награда “Неофит Рилски” тази година, е г-жа Агрипина Георгиева – преподавател по математика, физика и астрономия в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Почетното отличие се присъжда от образователното министерство за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. На тържествената церемония, организирана от РУО, В. Търново, бе отличен и възпитаникът на колежа – десетокласникът Денислав Бончев, класиран тази година на две национални олимпиади и извоювал достойното трето място на Националния кръг на олимпиадата по астрономия.