Ралица Стойчева от ІХв клас - с успех в областта на природните науки


След провеждане на Областен подборен кръг Ралица Стойчева, ученичка от IXв клас (профил „Природни науки“) при ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, беше класирана за участие в XII-то Национално състезание за ключови компетентности по природни науки, което ще се проведе в периода 15. -17. ноември 2019 г. в гр. Копривщица. На областно ниво Ралица Стойчева под ръководството на своите преподаватели - г-жа Силвана Табакова и г-жа Джена Стайкова, презентира и защити отлично теоретична и практическа задача на тема „Климатичните промени“. При представянето на първата част от теоретичната задача Ралица влезе в ролята на млад изследовател, който проучва  влиянието на парниковите газове върху жизнената дейност на организмите и по-конкретно върху процеса фотосинтеза. Втората част на теоретичната задача беше фокусирана върху влиянието на повишената киселинност на Световния океан върху организмовия свят, като бяха подбрани и анализирани данни за размножаването на патогенна бактерия в изкуствени екосистеми във фиорд в Швеция. Практическата задача, която Ралица разработи и представи, беше свързана с втората част на теоретичната задача и включваше доказателства за разрушаването на черупките на водните мекотели животни при киселинно замърсяване с мултиплициращ се ефект.