Ивета Иванова - победител в конкурса "CODEAVOUR 2019"

Ивета Иванова е сред победителите в конкурса "CODEAVOUR 2019", организиран от STEMpedia. Това е международен конкурс по програмиране за деца. Целта на конкурса е да насърчи децата да развият интереса към програмирането и STEM. Задачата беше да измислят иновативни начини за постигане на една от 17-те глобални цели за устойчиво развитие, поставени от Общото събрание на ООН за 2030 г.  Конкурсът е индивидуален или екипен и се провежда в три възрастови групи. Програмирането е в PictoBlox, който е базиран и абсолютно идентичен със Scratch.