Посещение на Административния съд в гр. Велико Търново


По покана на Административния съд в гр. Велико Търново ученици от XI б клас посетиха новата сграда на съдебната институция. В Деня на отворените врати учениците и техният преподавател Иваничка Славчева разгледаха с интерес помещенията за лица, лишени от свобода; съдебните зали; работните кабинети и фоайето, представляващо историческо наследство. Съдия Чемширов прикова  вниманието на  всички с увлекателния си  разказ за историята на правосъдната система и  съдебните сгради.