Образование и медицина


По инициатива на Екоклуб „Зелени стражи“ и специализираните паралелки с профил „Природни науки“ при ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД на 29.11.2019 г. в колежа гостуваха д-р Николен Стойнов и д-р Цветозар Цачев от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново. Беше изнесена презентация и проведена дискусия на тема „Образование и медицина“. По този начин медицинските специалисти акцентираха върху важни моменти от подготовката на кандидат-студентите по медицина, обучението в медицинските университети и последващата професионална реализация.