Ивайла Гущанова - носител на почетната стипендия "Анета Караиванова"

Ивайла Гущанова от 9в клас бе удостоена с почетната стипедния за отличен успех "Анета Караиванова" за учебната 2019/2020 г.