Самостоятелна излжоба “DeSide – choose your side” на Йоанна Генкова


Във фоайето на ЧПГ „АК- Аркус“ ЕООД бе подредена самостоятелна излжоба “DeSide – choose your side” на Йоанна Генкова, ученичка от 11 „А“ клас. Изложбата е заключителна част от Personal project на Йоанна, реализиран по време на акредитирането на колежа за MYP към IB. “DeSide – choose your side”се фокусира върху глобални екологични проблеми, използвайки изразните средства на recycle art, стъклописта, абстракцията и колажа. Всички произведения в експозицията са създадени от рециклирани и отпадъчни материали като плексиглас и плат, а при интерес могат да бъдат закупувани, като средствата ще бъдат дарени на организации, занимаващи се с опазването на околната среда.