Постижения на колежани в националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

За първи път в историята на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ученици от едно училище печелят първите места в двете възрастови групи. Ивана Стоянова- учиничка от 8а клас, и Валентин Петров - ученик от 11а клас, демонстрираха завидни ораторски умения и завоюваха призовите места на областния кръг в област Велико Търново. Постигнатите отлични резултати на учениците напълно съответстват на задълбочената им подготовка и професионалната подкрепа, осигурена от техните преподаватели Анелия Иванова и Женя Маринова.