Открит урок по учебна практика


На 26.10.2020 г. учениците от 10г клас - специалност „ Машинен техник“, заедно със своите партнъори от „Армако“АД и  „Аркус“АД - гр. Лясковец, проведоха открит урок по учебна практика – стругарство. Те демонстрираха пред своите съученици от 8г  клас конструкцията и начина на работа на универсални стругове, които днес се използват в машиностроенето и металообработването. С навлизането на компютърното цифрово управление в света на машините процесът на струговане е вече изцяло променен. Цифрово–програмните машини са един нов клас за обработка на детайли. Колежаните се запознаха и с начина на действие на тази съвременна техника.