Денислав Бончев - носител на стипендията "Анета Караиванова"

Денислав Бончев от ІХб клас е  носителят на почетната стипендия "Анета Караиванова" за постигнати високи академични резултати през втория срок на учебната 2017/2018 г.