Маргарита Караиванова от ІХа клас - четирикратен носител на стипендията за отличен успех "Анета Караиванова"

За четвърти път престижната академична стипендия „Анета Караиванова“ спечели Маргарита Караиванова от Ха клас, която завърши първия  срок на учебната 2018/2019 г. с най-висок среден успех – отличен (6.00) на 99.71%.