Маргарита Караиванова - лауреат на Националното многоезично състезание

Маргарита Караиванова от XIа клас е лауреат на Националното многоезично състезание, което се проведе на 16 ноември 2019 г. в гр. Ловеч. Четирикратната носителка на стипендията “Анета Караиванова” е единственият представител на област Велико Търново, допуснат до националния кръг на Многоезичното състезание с втори чужд език немски. Първият модул от състезанието включва слушане на прозаичен текст на английски, върху който да се направи сбит преразказ на немски. Вторият модул се състои от прочит на публицистичен текст на английски и създаване на есеистичен текст върху него на немски. Оценяват се езиковите компетентности на учениците в 11 клас, обособени в 5 езикови групи според втория чужд език. До националния кръг бяха допуснати 142 участници от страната, сред които Маргарита завоюва първо място в своята езикова група с 86 точки от максималните 90. Поздравления на Маргарита за огромния успех!