Национална програма

В Американски колеж Аркус се обучават ученици в два профила - чуждоезиков и природоматематически. И в двата профила в VІІІ клас интензивно се изучава английски език. Вторият чужд език е немски. При наличие на достатъчен брой желаещи ученици може да се сформират и групи по трети чужд език.