Национална програма

В Американски колеж Аркус се обучават ученици в три профила - чужди езици, софтуерни и хардуерни науки, природни науки, както и в специалността "Машини и системи с ЦПУ". Във всички тях в VІІІ клас интензивно се изучава английски език. Вторият чужд език е немски или испански. При наличие на достатъчен брой желаещи ученици може да се сформират и групи по трети чужд език. Тук можете да разгледате учебните планове за учебната 2021/2022 г.: