Стипендии

I. Стипендии, отпускани от Американски Колеж Аркус ®, за успешно представяне на следните международни изпити:

ИЗПИТОЦЕНКАОТСТЪПКА
FCE А 5%
CAE A/B 10%
PROFICIENCY A/B 15%
TOEFL 110-120 5%
SAT 1 между 600 и 800т на всяка секция 10%
SAT 2 между 600 и 800т на всяка секция 10%
DAF минимална оценка 4 на всяка част 10%
DSH минимална оценка 4 на всяка част 10%
Рядък език след сертифициране на ниво най-висока оценка 5%
Класиране на олимпиада-нац. ниво от 1 до 3 място 10%
Класиране на олимпиада - м/нар. ниво от 1 до 3 място 20%

Забележка: Отстъпката/отстъпките важи/важат от годината, последваща успешното явяване

ІІ. Информация за стипендиите, отпускани на учениците след класиране на приемните изпити на Американски Колеж Аркус®, може да получите тук.