Пролетни състезания

Американски Колеж Аркус ® всяка година през месец април провежда състезания за частични стипендии, чиято цел е да тества образователното ниво на кандидатите, поставяйки ги в конкурентнa среда, и да отличи учениците, постигнали най-висок резултат.

Състезанията се провеждат върху материала за VII клас по следните предмети: английски език, български език и литература и математика.

Изпитът е под формата на тест, включва определени компоненти и спазва утвърден формат. Проверяват се езикови умения и компетенции:

  • умения за слушане и четене с разбиране
  • умения за аргументиране на лична позиция по дадена тема
  • умения за графично оформяне на текст
  • умения за стилова уместност на изказа
  • умения за езиково оформяне на текст
  • граматически знания
  • математически знания и логическа мисъл

Класират се кандидатите, които по дадения предмет са постигнали резултат над 80.5 %.

Отстъпките от таксата за обучение за първо, второ и трето място са както следва:

  • I място – 25 % от таксата за обучение
  • II място – 15 % от таксата за обучение
  • III място – 5 % от таксата за обучение

В случай че има няколко участници с еднакъв брой точки, класирани на призово място, се ползват равноправно горепосочените отстъпки.

Класиралите се ученици получават правото да се обучават в Американски Колеж Аркус ®, без да се явяват на приемния изпит на колежа. Те трябва да имат оценка от първия учебен срок не по-ниска от Мн. добър 5 по български език и литература, математика и чужд език.

Учениците могат да запазят стипендията си през целия 5-годишен период на обучение само ако поддържат успех не по-нисък от Отличен 5.50 за всеки учебен срок.