Европейска програма “Младежта в действие”

Европейска програма “ Младежта в действие”

Междукултурен младежки обмен

Наименование на проекта : WWW. WHAT A WONDERFUL WORLD

Институция – координатор:  Agrupamento 1112 do Corpo Nacional de Escutas Portugal

Партниращи организации:

1. Американски Колеж Аркус®  гр. В. Търново-  България

2. Kath.Kirchengemeinde Herz-Jesu - Германия

3. Kath.Kirchengemeinde - Люксембург

 Тип на партньорството: многостранно (повече от 3 страни, членки на Програмата)

Начална дата на проекта: 01/06/08

Крайна дата на проекта:    29/09/08

Начална дата на дейностите : 18.07.2008г.

Крайна дата на дейностите : 28.07.2008

 Място/ места на провеждане на обмена: гр. Леириа, гр.Фатима, гр.Сауто де Карпалхоса - Португалия

      Участвали в проекта: 13 ученици от Американски Колеж Аркус® 

 Описание:

Междукултурен младежки обмен, работен език: английски.

Цели:

Осмисляне на  свободното  време;

Междукултурен диалог;

Грижа за опазване на природата и културно историческото наследство;

Придобиване на европейско съзнание;

Изграждане на ново съзнание при запазване на народностната идентичност в новите  европейски реалности;

Насърчаване на мобилността на младите хора в рамките на Европейския съюз;

Изграждане на толерантно мислене, допускащо приемане на чуждите, все още непознати характерни национални особености.