Баскетболен клуб

Клубът дава възможност на учениците за екипна работа и участие в различни състезания и турнири.