Клуб Туризъм

Учениците участват в походи, спортно ориентиране, туристически атракциони, организиран зимен ски лагер, както и в различни екскурзии в страната и чужбина.