Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
За връзка с преподавателите в ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД

Имейли на преподавателите:


Предстоящи родителски срещи в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД

- на 15.11.2019 г. (петък), от 15.00 до 19.00 ч. – за VІІІ, ХІ, ХІІ и ХІІ IB клас;

- на 22.11.2019 г. (петък), от 15.00 до 19.00 ч. – за ІХ и Х клас.


Учебници за новата учебна година

На сайта на ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД в раздел "Обучение" са публикувани актуални списъци с учебници и помагала за VІІІ, ІХ и Х клас за учебната 2019/2020 г.


Прием с резултатите от НВО

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД обявява прием с резултатите от НВО в VІІ клас, като изискуемият минимален резултат е 58 точки по БЕЛ и математика.


Онлайн обмен на информация

От 05.06.2019 г. се преустановява използването на секцията „Тестове и задачи“ в електронния дневник на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД, както и изпращането на съобщения чрез групата „Arcus_Staff“ във Фейсбук. Онлайн комуникацията и споделянето на материали ще се осъществяват чрез приложенията на Office 365.  При затруднения се обръщайте към системния администратор на колежа Стефан Гърмидолов.


Промяна в таксата за обучение

Уважаеми родители на ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от началото на 2018 г. сме включени в системата за държавно финансиране и таксите за обучение на Вашите деца ще бъдат намалени пропорционално със сумата, определена за издръжка на ученик от МОН за съответната година. За да се информирате колко точно е дължимата от Вас такса за обучение за дадения период, моля да се свържете с административния секретар на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – г-жа Валентина Николова.

Телефони за връзка:

062/619959


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Микаела Христова от ХIIа - финалист в Националното състезание
Микаела Христова от ХIIа клас се класира сред финалистите в  петото издание на Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни ...

Урок по роботика за най-малките в седмицата на програмирането
През тази учебна година седмицата на програмирането – CodeWeek, бе проведена от учителите по информатика и ИТ както в класната стая, така и ...

Благотворителна инициатива
На 6.11.2019 г. представители на Доброволческия клуб “Вяра и Любов“ посетиха децата от ЦНСТ Дом №3 в гр. В. Търново. Те ги зарадваха с ...

Изложба на младите фотографи от
Поредната клубна година в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД стартира с откриване на изложба с фотографии на членовете на фотографския клуб към кол ...

Ивета Иванова - победител в конкурса
Ивета Иванова е сред победителите в конкурса "CODEAVOUR 2019", организиран от STEMpedia. Това е международен конкурс по програмиране за деца. Целт ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Everyday Miracle
Учениците от 11 IB клас

Everyday Miracle is a school-based project aiming to create a network of caring and socially conscious young individuals. We encourage people to post pictures, videos or texts of themselves doing ...

Едно вълнуващо състезание
Участниците в състезанието и техните ментори

През изминалия уикенд се проведе вторият кръг на състезанието AUBG MultiTalent Quest Round 2 на Американския университет в Благоевград. За да достигнат до съответния кръг, участниците трябваше да ...