Предстоящи събития
18-05-2021
Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане

19-05-2021
ДЗИ по БЕЛ

21-05-2021
Втори ДЗИ

19-06-2021
Церемония по дипломиране на випуск 2021

24-06-2021
Патронен празник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД

30-06-2021
Край на учебната година за VІІІ - ХІ клас