Денислав Бончев от ХІІб - класиран за участие в две Национални олимпиади!


Денислав Бончев – ученик от ХІІб клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, за поредна учебна година се класира за участие на националните кръгове на две олимпиади – по астрономия и по география и икономика. Поздравяваме нашия ученик за този изключителен успех! Той е резултат от дългогодишен труд, съпътстван от любов към знанието и отдаденост на науката. За всичко това ни разказа самият Денислав:

Винаги за мен учението е било приоритет, което ми позволява постоянно да разширявам своя мироглед и да усъвършенствам личността си. Интересът ми към географията датира още от началния курс на обучение. Обичах да гледам картата на света, като изучавах местоположението на държавите, научавах нови неща, свързани с населението им, природните ресурси, знамената им и много други интересни факти, които могат да се извлекат като знания оттам. Тази жажда за развитие продължи и в гимназиалното ми обучение в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД благодарение на иновативните методи на преподаване, използвани от  моя учител – г-жа Десислава Симеонова, и не на последно място – на подкрепата на моето семейство. Всичко това ми позволи да развия своя потенциал и да постигна редица успехи в сферата на географията и икономиката.

Неутолимият глад за нови знания ме свърза и с другата наука, в която съм силно изявен – астрономията. В далечния осми клас на шега реших да предизвикам себе си, като се явя на олимпиадата по астрономия, което доведе до ежегодното ми класиране и участие на националния кръг на състезанието и до днес. В голяма степен това се дължи на задълбочените ми знания в областта на природните науки, както и на моя учител по физика – личност, която дълбоко уважавам – г-жа Грета Георгиева. Фактите и уменията за решаване на проблеми, които съм научил благодарение на нея, трудно биха могли да бъдат измерени и искрено мога да заявя, че тя е един от най-добрите специалисти, с които съм работил. Всичко това ми помогна да направя и своя избор за професионалния ми път на развитие!